Diploma d'Expert en
Dret del Treball i Seguretat Social: Gestió Davant les Administracions Públiques

1a Edició

Estructura modular

Aquest curs forma part d'un programa que inclou la possibilitat de matricular-se de manera independent a les titulacions següents:

Pla d'estudis

 • Dret Laboral: Noves Legislacions, Nous Drets
  • Treball assalariat i treball autònom. Sector privat i sector públic. Aplicació del dret del treball a les noves formes de treball. Actualització dels drets laborals. Noves lleis, nous drets: protecció de dades, igualtat, drets digitals i dret a la privacitat, i nous drets de paternitat i maternitat.
  • Contractes laborals: indefinits, temporals i formatius. Règims d’indemnització per tipus de contracte a l’àmbit privat i l’administració pública.
  • Vicissituds en les relacions laborals: especial atenció a les modificacions de les condicions de treball als expedients de suspensió de les relacions laborals (ERTO), a l’externalització de les activitats productives i a la subcontractació d'obres i serveis.
  • Acomiadaments, expedients d’extinció de les relacions laborals (ERO) i transicions de la fi d’un contracte a una nova feina.
  • Actualització de les relacions col·lectives de treball: règim d'aplicació dels convenis col·lectius.
 • Seguretat Social: el Sistema de Prestacions davant les Noves Realitats Socials
  • Sistema de la Seguretat Social. Institucions. Cotitzacions. Requisits d’accés.
  • Incapacitats temporals i permanents: les estrelles de la Seguretat Social en vies de reforma. Jubilació: vents de canvi i sostenibilitat.
  • Treballadors autònoms. Cobertura dels seus riscos socials. Assistència social: ajudes econòmiques.
 • Un Nou Repte: la Mobilitat de Treballadors, Migracions i Treball Transfronterer
  • Mobilitat de treballadors per treball en l’àmbit espanyol i internacional: mobilitats geogràfiques decidides per les empreses.
  • Mobilitat de persones en recerca de feina i concertació de contractes de treball a la Unió Europea.
  • Treball transfronterer: drets i deures d’empreses i treballadors.
  • Dret migratori I: vies legals d’accés d’estrangers no europeus a Espanya.
  • Dret migratori II: la dimensió social dels immigrants que arriben a Espanya. Especial atenció als drets socials dels refugiats.
 • Gestions davant les Administracions Públiques Laborals
  • Sessió de benvinguda i presentació del segon mòdul del postgrau
  • Actuació davant l’autoritat laboral autonòmica
  • Actuació davant el Servei Públic d’Ocupació
  • Actuació davant la Subdelegació del Govern
  • Actuació davant la Delegació d’Economia i Hisenda
  • Actuació davant la Inspecció de Treball
 • Gestions davant Institucions de la Seguretat Social
  • Actuació davant de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Part I i part II
  • Actuació davant la Tresoreria General de la Seguretat Social. Part I i part II
  • Actuació davant la Inspecció de Treball. Part I i part II
 • Gestions en Dret del Treball i Seguretat Social davant Tribunals de Justícia
  • Actuació davant la Delegació de Govern
  • Gestions en matèria migratòria
  • Actuació davant dels jutjats socials. Jutges
  • Actuació davant dels jutjats socials. Lletrats de l’Administració
  • Actuació davant del Tribunal Superior de Justícia. Recurs. Part I i part II

Titulació

Diploma d'Expert en Dret del Treball i Seguretat Social: Gestió Davant les Administracions Públiques per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG

Nota: Qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
eventis