×

Diploma d'Expert en
Dret del Treball i Seguretat Social: Gestió Davant les Administracions Públiques

2a Edició

Estructura modular

Aquest curs forma part d'un programa que inclou la possibilitat de matricular-se de manera independent a les titulacions següents:

Pla d'estudis Desplegar temari

 • Dret Laboral: Noves Legislacions, Nous Drets
  3 ECTS
  • Treball assalariat i treball autònom. Sector privat i sector públic. Aplicació del dret del treball a les noves formes de treball. Actualització dels drets laborals. Noves lleis, nous drets: protecció de dades, igualtat, drets digitals i dret a la privacitat, i nous drets de paternitat i maternitat.
  • Contractes laborals: indefinits, temporals i formatius. Règims d’indemnització per tipus de contracte a l’àmbit privat i l’administració pública.
  • Vicissituds en les relacions laborals: especial atenció a les modificacions de les condicions de treball als expedients de suspensió de les relacions laborals (ERTO), a l’externalització de les activitats productives i a la subcontractació d'obres i serveis.
  • Acomiadaments, expedients d’extinció de les relacions laborals (ERO) i transicions de la fi d’un contracte a una nova feina.
  • Actualització de les relacions col·lectives de treball: règim d'aplicació dels convenis col·lectius.
 • Un nou repte: la mobilitat de treballadors. Migracions i treball transfronterer
  3 ECTS
  • Mobilitat de treballadors per treball en l’àmbit espanyol i internacional: mobilitats geogràfiques decidides per les empreses. Mobilitat de persones en recerca de feina i concertació de contractes de treball a la Unió Europea.
  • Treball transfronterer: drets i deures d’empreses i treballadors.
  • Dret migratori I: vies legals d’accés d’estrangers no europeus a Espanya.
  • Dret migratori II: la dimensió social dels immigrants que arriben a Espanya. Especial atenció als drets socials dels refugiats.
 • Gestions davant les Administracions Públiques Laborals
  3 ECTS
  • Sessió de benvinguda i presentació del segon mòdul del postgrau
  • Actuació davant l’autoritat laboral autonòmica
  • Actuació davant el Servei Públic d’Ocupació
  • Actuació davant la Subdelegació del Govern
  • Actuació davant la Delegació d’Economia i Hisenda
  • Actuació davant la Inspecció de Treball

Titulació

Diploma d'Expert en Dret del Treball i Seguretat Social: Gestió Davant les Administracions Públiques per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG

Nota: Qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
eventis