×

Diploma d'Expert en
Dret del Treball i Seguretat Social: Gestió Davant les Administracions Públiques

2a Edició

Requisits d'admissió

- Titulació universitària.

- Podran matricular-se aquells sol·licitants que estiguin en possessió del títol de batxillerat o formació professional de grau superior sempre que demostrin una connexió professional amb el món del treball, la protecció social o la immigració.

- Si un sol·licitant no reuneix els apartats anteriors, podrà accedir-hi sempre que demostri una connexió per motius laborals amb el món del treball, la protecció social o la immigració, o bé acrediti la realització prèvia de cursos específics sobre la temàtica del diploma d'expert.

Nota: Els alumnes que no tinguin títol universitari rebran, amb les mateixes condicions, un certificat d’assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Matrícula

Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través del web de la Fundació UdG.

Preinscripció: fins a un mes abans de l'inici del curs.
En un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 460 € que es restarà de l’import de la matrícula, i que dona dret a reserva de plaça.

Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs.
Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
- Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard del títol.

Consulta aquí com hauràs de presentar la titulació universitària.

Important: 
Aquesta documentació s'ha de presentar com a màxim vint dies abans de l'inici de l'activitat.

eventis