Diploma d'expert (postgrau)

Gestió Laboral i Social davant les Administracions Públiques

1a Edició
Codi: 23X012
Tipologia: Diploma d'expert (postgrau)
Idioma: Espanyol
Data d'inici: 10/10/2023
Data darrera sessió presencial: 18/06/2024
Data de finalització: 18/06/2024
9 ECTS / 54 hores de videoconferència
Horari:

Dimarts de 18:30 a 20:00.

Els dimarts d’una setmana les classes es fan en línia (videoconferència mitjançant la plataforma Zoom) i els dimarts de la setmana següent, en format híbrid (presencial amb possibilitat de seguiment en temps real).

Gravació de classes:
Lloc de realització: Virtual per videoconferència amb la plataforma ZOOM i presencials que es podran seguir per streamming.
Places: 15

Raons per fer el curs

Sessions virtuals mitjançant la plataforma Zoom i sessions híbrides (presencials que es poden seguir per streaming). Director: Ferran Camas Roda, catedràtic de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat de Girona.

 • Ateses les reformes legals dels drets laborals i de la Seguretat Social a Espanya, es fa imprescindible actualitzar els coneixements de cara a la pràctica professional.
 • Les importants competències que assumeixen les administracions públiques laborals i de la Seguretat Social fan necessari conèixer amb profunditat el mètode de gestió i la utilització de les eines tecnològiques per fer les gestions corresponents en els àmbits del dret del treball i l’ocupació, la Seguretat Social i la immigració.
 • El sorgiment de noves formes de treball, la digitalització en el marc de les relacions laborals, els nous drets d’igualtat de gènere o les tendències del treball digne en l’àmbit europeu fan imprescindible estudiar-ne l’aplicació pràctica.
 • Davant les noves necessitats socials derivades de la crisi econòmica, cal conèixer les eines del sistema de la Seguretat Social que donen cobertura a les persones en situació de necessitat.
 • La importància dels moviments migratoris al món fa imprescindible una actualització sobre els drets i deures de les persones que els protagonitzen.
 • L’increment de la mobilitat dels treballadors i les empreses fa necessari conèixer què diuen les normes laborals per poder realitzar aquests desplaçaments.

Posa't al dia en legislació laboral, de Seguretat Social i d'Immigració

A qui s'adreça

 • A professionals de les relacions laborals, els recursos humans, la protecció social en general (prestacions econòmiques de la Seguretat Social, assistència i serveis socials), l’àmbit de l’estrangeria i del dret en general, que vulguin actualitzar i aprofundir en coneixements sobre la normativa laboral, de la Seguretat Social i d’immigració, i la seva aplicació pràctica.
 • A advocats, graduats socials, assessors laborals i sindicals, gestors administratius, caps i tècnics de recursos humans, caps i tècnics de formació, treballadors i educadors socials, tècnics d’immigració, tècnics de serveis socials, empleats del sector privat amb competències en matèria laboral o de recursos humans, o empleats de l’Administració pública laboral.
 • A graduats preferentment en Relacions Laborals, Dret o Ciències de l’Administració, o a estudiants amb màsters relacionats amb les ciències del treball o l’advocacia.
 • A aquelles persones que vulguin assessorar i gestionar, tant en l’àmbit privat com públic, en matèria de drets laborals emergents (per exemple, igualtat o protecció de dades), en matèria de Seguretat Social (pensions i altres prestacions econòmiques) o en matèria migratòria (refugiats).

Requisits d'admissió

 • Titulació universitària.
 • Podran matricular-se aquells sol·licitants que estiguin en possessió del títol de batxillerat o formació professional de grau superior sempre que demostrin una connexió professional amb el món del treball, la protecció social o la immigració.
 • Si un sol·licitant no reuneix els requisits dels apartats anteriors, podrà accedir-hi sempre que demostri una connexió per motius laborals amb el món del treball, la protecció social o la immigració, o bé acrediti la realització prèvia de cursos específics sobre la temàtica del diploma d’expert.

Nota: els alumnes que no tinguin títol universitari rebran, amb les mateixes condicions, un certificat d’assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Presentació

El diploma d’expert en Gestió Laboral i Social davant les Administracions Públiques es divideix en tres assignatures:

Mòdul 1. Gestions davant les Administracions Públiques Laborals (3 ECTS) 

Mòdul 2. Gestions davant Institucions de la Seguretat Social (3 ECTS) 

Mòdul 3. Gestions en Dret del Treball i Seguretat Social davant Tribunals de Justícia (3 ECTS)                                                                                                           

Objectius

 • Adquirir una formació especialitzada de caràcter universitari sobre aspectes teòrics de la legislació laboral espanyola i de la UE, i la seva aplicació pràctica en matèria laboral i de seguretat social en relació amb les activitats internacionals de les empreses i els treballadors.
 • Coneixement profund de les autoritats públiques laborals i les gestions que en matèria de Dret del Treball, Seguretat Social i Immigració es fan davant d'elles, per al reconeixement i exercici dels drets derivats del treball i de protecció social.
 • S’adquireixen coneixements en matèria de mobilitat laboral i de moviments migratoris, tant d’estrangers que vénen a Espanya, com d’espanyols o catalans que marxen o es desplacen a l’estranger.
 • En el marc de l’estudi sobre la legislació i l’anàlisi de la seva aplicació a supòsits pràctics o reals, es prestarà una atenció molt especial a les noves maneres de treballar, especialment quan hi ha involucrats els aparells digitals, així com la cobertura de noves necessitats socials.

Sortides professionals

 • Especialista, expert, assessor o gestor en dret laboral i en la utilització de les eines tecnològiques necessàries per fer les gestions corresponents a l’àmbit del dret laboral davant les autoritats públiques laborals i els tribunals de justícia.
 • Especialista, expert, assessor o gestor en dret de la Seguretat Social i en la utilització de les eines tecnològiques necessàries per fer les gestions corresponents a l’àmbit del dret laboral davant les institucions de seguretat social i els tribunals de justícia.
 • Especialista, expert, assessor o gestor en mobilitat laboral entre països, en especial en mobilitat transfronterera.
 • Especialista, expert, assessor o gestor en migracions, en especial en gestió de la immigració laboral davant les administracions amb competències en migració i els tribunals de justícia.

Entitats promotores

També et pot interessar

Diploma d'especialització (postgrau)

Dinamització d'Espais Comercials Urbans

Edició: 5a Edició | Lloc: VIRTUAL, per videoconferència a través de la plataforma ZOOM | Idioma: Català |Data d’inici: 27/02/2024
Preu: 880 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Curs d'especialització

Lideratge Personal

Edició: 5a Edició | Lloc: Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona | Les classes es poden seguir de manera presencial o per videoconferència a través de la plataforma Zoom. | Idioma: Català |Data d’inici: 19/01/2024
Preu: 1.200 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Diploma d'expert (postgrau)

Dret del Treball i Seguretat Social: Gestió davant les Administracions Públiques

Edició: 1a Edició | Lloc: Virtual per videoconferència amb la plataforma ZOOM i les presencials es podran seguir per streamming | Idioma: Espanyol |Data d’inici: 09/10/2023
Preu: 2.400 € (Veure descomptes)
Matrícula tancada
Matrícula tancada
Si no et matricules, indica'ns el motiu!

Preu:

1.300 €
Veure descomptes

Calendari

eventis