Filtres
 • Àmbit
  • Activitat Física i Esport
  • Administració Pública i Desenvolupament Local
  • Arts Escèniques
  • Ciències de la Salut
  • Comunicació i Màrqueting
  • Ciències
  • Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible
  • Empresa, Economia i Dret
  • Enginyeria i Arquitectura
  • Humanitats i Ciències Socials
  • Idiomes
  • Psicologia i Educació
  • Turisme i Hostaleria
  • Altres
 • Tipologia
  • Màster
  • Diploma d'especialització (postgrau)
  • Diploma d'expert (postgrau)
  • Curs d'especialització
  • Idiomes
  • Curs d'estiu
  • Congrés
  • Jornada
  • Curs subvencionat
  • Curs d'extensió universitària
 • Modalitat
  • Presencial 
  • Híbrid (semipresencial) 
  • Virtual 
 • Lloc de realització
  • Girona
  • Barcelona
  • Resta d'Espanya
  • Resta d'Europa
  • Amèrica Llatina
  • Virtual
  • Resta de Catalunya
  • Resta del Món
 • Estat de la matrícula
  • Matrícula oberta
  • Matrícula contínua
  • Properament
 • Idioma
  • Català
  • Espanyol
  • Anglès
 • Pràctiques externes
  • Només mostrar cursos amb pràctiques externes

Màsters i Postgraus
(Diplomes d'Especialització i d'Expert)

El RD 822/2021, de 28 de setembre, estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la qualitat.
El capítol XIII regula els ensenyaments propis de les universitats (articles 36 i 37).

L’article 37 estableix les noves denominacions per les formacions de Màster propi i Postgraus (estudis que requereixen titulació universitària) que són:
Màster propi: 60, 90 o 120 ECTS i dona lloc a un Màster de Formació Permanent expedit per la Universitat de Girona.
Diploma d’Especialització: Entre 30 i 59 ECTS i dona lloc a un Diploma d’Especialització expedit per la Universitat de Girona.
Diploma d’Expert: Menys de 30 ECTS i dona lloc a un Diploma d’Expert expedit per la Universitat de Girona.

Diploma d'expert (postgrau)

El Sector Immobiliari - AICAT

Edició: 13ª Edició | Lloc: PRESENCIALMENT al Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona o ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM | Idioma: Català |Data d’inici: 03/10/2023
Preu: 2.295 € (Veure descomptes)
Matrícula contínua
Máster

Sexología Clínica y Terapia de Pareja

Edició: 5ª Edición | Lloc: Sesiones presenciales en Euroaula (Barcelona) y sesiones virtuales por videoconferencia a través de la plataforma Zoom | Idioma: Español |Data d’inici: 20/10/2023
Preu: 5.440 € (1r curs: 2.990 € + 2n curs: 2.450 €) (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Diploma de especialización (postgrado)

Sexología Clínica

Edició: 5ª Edición | Lloc: Euroaula (Barcelona) | Idioma: Español |Data d’inici: 20/10/2023
Preu: 2.990 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Diploma d'especialització (postgrau)

Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària

Edició: 20ª Edició | Lloc: Sala Seminari, Edifici Giroemprèn, Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona. | Idioma: Català i espanyol en funció del docent. |Data d’inici: 20/10/2023
Preu: 2.100 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Màster

Psicoteràpia Psicoanalítica

Edició: 17ª Edició | Lloc: Seu de l'ACPP, Pl. Bonanova, 11, entresòl 2a (Barcelona) | Idioma: Català |Data d’inici: 21/10/2023
Preu: 4.930 € (1r curs: 2.215 € + 2n curs: 2.715 €) (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Máster

Sexología Clínica y Terapia de Pareja (2º curso)

Edició: 4ª Edición | Lloc: Virtual por videoconferencia a través de la plataforma Zoom | Idioma: Español |Data d’inici: 27/10/2023
Preu: 2.300 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Diploma d'especialització (postgrau)

Management i Gestió en el Sector Musical

Edició: 2a Edició | Lloc: Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona i Casa de la Música ETECAM / COMACROS | Idioma: català i espanyol (en funció del docent) |Data d’inici: 07/11/2023
Preu: 2.590 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Màster

Direcció i Gestió d'Empreses (MBA)

Edició: 39ª Edició | Lloc: Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona (Aula 1) Edifici Giroemprèn. | Idioma: Català |Data d’inici: 28/11/2023
Preu: 6.500 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Máster

Intervención Terapéutica Asistida con Caballos

Edició: 6ª Edición | Lloc: Parte VIRTUAL, a través de videoconferencias con la plataforma ZOOM y Parte PRESENCIAL (Centre Horseway y Centre d'equinoteràpia la Marginera de la Bosa). | Idioma: Español |Data d’inici: 12/01/2024
Preu: 3.680 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Máster

Psicoterapia, Teoría del Apego y Vinculación Afectiva. Formación Actualizada. Edición Especial.

Edició: 11ª Edición | Lloc: Virtual, a través de la plataforma ZOOM | Idioma: Español.

Algunas lecturas o materiales de vídeo pueden estar en lengua inglesa.
|Data d’inici: 12/01/2024
Preu: 2.900 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Diploma de experto (postgrado)

Bases del Razonamiento Probatorio

Edició: 6ª Edición | Lloc: ONLINE | Idioma: Español |Data d’inici: 13/01/2024
Preu: 1.250 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Diploma de especialización (postgrado)

Psicología Perinatal

Edició: 2ª Edición | Lloc: Virtual, por videoconferencia con la plataforma ZOOM y los seminarios presencialmente en la sede de NUA Clinic, Barcelona (excepcionalmente se podrán seguir por videoconferencia con la plataforma ZOOM) | Idioma: Español |Data d’inici: 19/01/2024
Preu: 2.400 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Diploma d'expert (postgrau)

Lideratge Personal i Gestió d'Equips

Edició: 13ª Edició | Lloc: Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona | Les classes es poden seguir de manera presencial o per videoconferència a través de la plataforma Zoom. | Idioma: Català |Data d’inici: 19/01/2024
Preu: 2.100 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Diploma de experto (postgrado)

La Lucha contra la Corrupción. Estrategias de Prevención y Represión

Edició: 2ª Edición | Lloc: Online | Idioma: Español |Data d’inici: 05/02/2024
Preu: 1.250 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
Diploma d'especialització (postgrau)

Dinamització d'Espais Comercials Urbans

Edició: 5a Edició | Lloc: VIRTUAL, per videoconferència a través de la plataforma ZOOM | Idioma: Català |Data d’inici: 13/02/2024
Preu: 880 € (Veure descomptes)
Matrícula oberta
+ Cursos
eventis