Espais

Envia la teva proposta

L’entorn universitari de la UdG i la ciutat de Girona ofereix múltiples opcions d’espais per l’organització de jornades i congressos. L’oferta és molt variada en relació amb els interessos de l’organització així com per nombre de participants. Les sales i auditoris disponibles les trobem tant a la Universitat de Girona, el Parc Científic i Tecnològic de la UdG com altres equipaments de la ciutat de Girona.