Descomptes

Descomptes específics del programa

Determinats programes de la Fundació ofereixen als seus futurs estudiants descomptes específics. Per saber si un programa disposa de descomptes específics, consulteu la fitxa del curs.

Descomptes generals:

La Fundació posa a la vostra disposició una sèrie de descomptes aplicables a l’import de la matrícula dels màsters, diplomes d'especialització, diplomes d'expert (postgraus) i cursos d’especialització que així ho especifiquin.

Descompte per a particulars
 Persones aturades en el moment de la matrícula: 5% de descompte
 Alumnes i exalumnes de la Universitat de Girona: 5% de descompte
 Alumnes i exalumnes de la Fundació Universitat de Girona que hagin realitzat un màster, diploma d'especialització o diploma d'expert (postgraus) (només s'aplicarà en el cas que no es matriculin de la mateixa estructura modular): 5% de descompte
 Personal Universitat de Girona (PDI i PAS) i Fundació Universitat de Girona: 10% de descompte (cal consultar si és aplicable a la formació a la qual us voleu matricular)
 Persones amb una discapacitat reconeguda: 5% de descompte
 Membres de famílies nombroses o monoparentals: 5% de descompte

Descompte per a empreses (facturació a l'empresa)
 Matrícula de 2 o 3 treballadors de la mateixa empresa: 10% de descompte
 Matrícula de 4 o més treballadors de la mateixa empresa: 15% de descompte 

Descomptes aplicables als exàmens d'idiomes de Cambridge (Descomptes NO aplicables a Young Learners: Movers, Starters i Flyers) :

Els descomptes varien en funció de l'examen i ja queden definits dins del preu del curs. S'aplicaran a:

 Alumnes i exalumnes de la Fundació Universitat de Girona
 Alumnes de la Universitat de Girona i altres (cal acreditar condició amb carnet d'estudiant o fulla de matrícula de l'any acadèmic actual)
 Personal Universitat de Girona (PDI i PAS)
 UdG Alumni
 Personal estructural del Parc de Recerca i Innovació de la UdG (cal acreditar condició amb un certificat emès per l'empresa)

 

Notes:
(1) Els descomptes no són acumulables en cap cas i tenen un màxim de 300 euros en el cas de particulars.
(2) Totes les circumstàncies s'hauran d'acreditar.
(3) En formacions de la mateixa estructura modular no s'acumulen descomptes.
(4) Aquests descomptes no s’apliquen a les següents activitats: cursos a mida i a les jornades i congressos.